top of page
20200708_165446.jpg

Einstaklingsráðgjöf

Lögráð veitir einstaklingum ráðgjöf á öllum sviðum lögfræðinnar. Lagt er uppúr ábyrgri, faglegri og hagfelldri úrlausn mála fyrir umbjóðendur stofunnar.

Kaup og sala fasteigna

Starfsmenn Lögráðs hafa mikla reynslu af fasteigna- og skipulagsmálum og annast gallamál, úrlausn ágreinings og samskipti við opinbera aðila. Hjá Lögráð annast alla þætti sem tengjast kaupum og sölu fasteigna, jarða og lóða. Viðskiptavinir stofunnar geta treyst á vandaða skjalagerð og árangursríka ráðgjöf.

 

Málflutningur

Skaðabótamál

Margir lenda í því einhvern tímann á lífsleiðinni að takast á við líkamstjón vegna óhappa í vinnu, frítíma eða vegna umferðarslysa. Lögráð sérhæfir sig í skaðabótamálum og innheimtu slysabóta frá tryggingarfélögum. Lögráð er óháð tryggingafélögum  og geta viðskiptavinir treyst á faglega og árangursríka þjónustu stofunnar.

Gjaldþrota- og skiptamál

Mikil og heildstæð reynsla á sviði gjaldþrota- og skiptarétar. Stofan hefur komið að skiptum fjölda þrotabúa og dánarbúa. Lögráð veitir ráðgjöf um mál er snúa að gjaldþrotaskiptum og skiptum á dánarbúum, aðstoðar við að lýsa kröfum og sinnir hagsmunagæslu því tengdu.

Verjenda- og réttargæslustörf

Verktakaréttur

Lögráð tekur að sér málflutning og rekstur mála fyrir dómstólum, úrskurðarnefndum og stjórnvöldum. Lögráð hefur komið að rekstri fjölmargra mála með árangursríkum hætti fyrir viðskiptavini stofunnar.

Lögráð tekur að sér vörn í sakamálum, bæði á rannsóknarstigi og fyrir dómstólum. Þá sinnir stofan réttargæslu fyrir brotaþola og aðstoðar við kæru mála til lögreglu.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir samningsskyldum og réttindum samningsaðila í upphafi verkefna svo komið sé í veg fyrir ágreining á síðari stigum. Lögráð leggur ávallt til að aðilar leiti sér lögfræði-aðstoðar áður en farið er af stað. Lögráð veitir ráðgjöf til verkkaupa og verktaka um gerð verksamninga, framkvæmd þeirra og túlkun.

bottom of page